Teated

euro

Alates septembrist 2018 on Narva Täiskasvanute Koolis kuus uut ametikohta: Marina Salonnikova on õpilaste tugiisik ja psühholoog, Aleksandr Tatšilin -  haridustehnoloog, Sergei Gruševski – teavitusspetsialist, Marjana Baškirova – klassivälise õppetegevuse nõustaja, Olga Vassilevitš – projektipõhise õppe koordinaator.
Marina Salonnikova ülesanne on abistada ja nõustada õpilasi. Temaga saab arutada võimaluste ja valikute üle, kuidas paremini sättida õppimist töö ja pere kõrvale, et kool pooleli ei jääks.
Aleksandr Tatšilin abistab õpetajaid ja õpilasi järjest kasvava e-õppe võimaluste kasutamisel.
Sergei Gruševski tegeleb Narva Täiskasvanute Kooli tegevuse tutvustamisega erinevate asutuste klientidele (Eesti Töötukassa, Narva Sotsiaalabi Amet, Noorte Tugila jms) ja ettevõtete personalile. Teavitusspetsialisti ülesandeks on põhi- ja keskhariduseta inimeste leidmine ja kooli meelitamine.
Marjana Baškirova ülesandeks on õpitoa tegevuste koordineerimine ja õppekavades ning kooli õppekorraldust puudutavates küsimustes õpilaste informeerituse ja orienteerumise tagamine.
Olga Vassilevitš ülesandeks on projektijuhtimise ja võtmepädevuste arendamise kursuste  kavandamine ja läbiviimine ning kooli projektide kirjutamine (koostamine), käivitamine ja juhtimine.
Kontaktandmed leiab kooli töötajate andmetest (personal).
Ametid on seotud kooli osalemisega projektis "Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II", mis kestab kaks aastat 01.09.2018 – 31.08.2020. Projekti toetati Euroopa Sotsiaalfondist.

euro

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА

Психолог МАРИНА САЛОННИКОВА в рамках проекта „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II”  в период с 04.09.2018  по 31.08.2020 проводит  бесплатные индивидуальные консультации для учащихся Нарвской Школы для взрослых. Индивидуальные консультации  осуществляются только  по предварительной договорённости. Для этого необходимо  отправить электронное письмо по адресу See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..   В письме просим указать имя и фамилию,  класс,  дату и время консультации.

INDIVIDUAALNE PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

Psühholoog MARINA SALONNIKOVA osutab ajavahemikul 04.09.2018.a  kuni 31.08.2020.a projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II” raames individuaalse psühholoogilise nõustamise teenust Narva Täiskasvanute Kooli õpilastele. Psühholoogilist nõustamist osutatakse õpilaste kohanemisvõime parandamiseks, õppes püsimise ja õpingute lõpetamise toetamiseks, isiksuse arenguvõimaluste väljaselgitamiseks.
Nõustamine on õpilastele TASUTA.
Nõustamises tuleb eelnevalt meilitsi kokku leppida, kirjutades aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Kirjas märkige oma nimi, kool, klass, Teile sobiv nõustamise kuupäev ja kellaaeg.

salonnikova

 

 

euro

Narva Täiskasvanute Kooli projekt “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II”, mille eesmärgiks on jõuda haridustee katkestanud täiskasvanuteni ning toetada neid õpingute edukal lõpetamisel põhi- või üldkeskhariduses, sai toetust Euroopa sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine” tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine” taotlusvoorus.
Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.09.2018 ja lõppkuupäev on 31.08.2020.
Projekti eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.
Projekti põhieesmärgid on NTK õppijate arvu suurendamine (13 % võrra), kooli lõpetajate arvu suurendamine kuni 65, õpingute katkestamiste vähendamine kuni 20 %. Projekti raames toimub potentsiaalsete õppijate leidmine ja õppimiseks motiveerimine, tugipersonali rahastamine, õppetingimuste parendamine.
Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“ kogumaksumus on 181462,34 eurot. Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.