NARVA TÄISKASVANUTE KOOL OSALEB PROJEKTIS “TEISEL RINGIL TARGAKS IDA-VIRUMAAL II”

euro

Narva Täiskasvanute Kooli projekt “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II”, mille eesmärgiks on jõuda haridustee katkestanud täiskasvanuteni ning toetada neid õpingute edukal lõpetamisel põhi- või üldkeskhariduses, sai toetust Euroopa sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine” tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine” taotlusvoorus.
Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.09.2018 ja lõppkuupäev on 31.08.2020.
Projekti eesmärk on toetada haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomist põhi- ja üldkeskharidusõppesse ning nende õpingute edukat lõpetamist, pidurdades õppijate arvu langust mittestatsionaarses õppes.
Projekti põhieesmärgid on NTK õppijate arvu suurendamine (13 % võrra), kooli lõpetajate arvu suurendamine kuni 65, õpingute katkestamiste vähendamine kuni 20 %. Projekti raames toimub potentsiaalsete õppijate leidmine ja õppimiseks motiveerimine, tugipersonali rahastamine, õppetingimuste parendamine.
Projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“ kogumaksumus on 181462,34 eurot. Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

INDIVIDUAALNE PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

Psühholoog NATALJA SKVORTSOVA osutab ajavahemikul 21.11.2016.a kuni 31.07.2018.a projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal” raames individuaalse psühholoogilise nõustamise teenust Narva Täiskasvanute Kooli õpilastele.

PSÜHHOLOOGILINE MOTIVATSIOONIKOOLITUS

PSÜHHOLOOGILINE MOTIVATSIOONIKOOLITUS
10. ja 11. klasside õpilastele 04.11., 11.04., 18.04. ja 25.11.2016

Publish modules to the "offcanvs" position.