Proovieksamid eesti keeles, inglise keeles, saksa keeles ja matemaatikas

Tähelepanu, 12.klasside õpilased!

Toimuvad proovieksamid eesti keeles, inglise keeles, saksa keeles ja matemaatikas.
Proovieksamite läbiviimise aeg:
1. Eesti keel teise keelena 01.02.2019. (reede)
10.00 kab.1
Õpetaja  А. Tikerpe
2. Inglise keel, Saksa keel  08.02.2019. (reede)
10.00 kab.6
Õpetaja  A. Bezzaborkin
3. Matemaatika 29.03.2019. (reede)
10.00 kab.4
Õpetaja  N. Stüf

Juhtkond

Проводятся пробные экзамены по эстонскому языку, английскому языку, немецкому языку и  математике.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБНЫХ ЭКЗАМЕНОВ:
1. Эстонский язык: 01.02.2019 (пятница)
10.00  каб. №1
Преподаватель: А. Тикерпе
2. Английский язык . Немецкий язык:  08.02.2019  (пятница)
10.00  каб. №6.
Преподаватель:  А.Е. Беззаборкин
3. Математика:  29.03.2019 (пятница)
10.00 каб.  №4
Преподаватель:  Н.А. Стюф

ЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Администрация

 


Prindi   E-post