TÄHELEPANU! ВНИМАНИЕ!

  1.  10. ja 11. klasside õpilastel tagastada õpikud ja ilukirjandus raamatukokku 27. maiks.
  2. 9. ja 12. klasside õpilastel, kes sooritavad kooli – ja riigieksameid tagastada õpikud ja muu kirjandust raamatukokku peale eksamit.
  1. Всем учащимся  10-х и 11-х  классов необходимо до 27 мая сдать учебники  и художественную литературу в библиотеку.
  2. Учащимся 9-х и 12-х классов, сдающих школьные и государственные экзамены, необходимо сдать учебники и другую литературу в библиотеку после экзамена.

Prindi   E-post