Dokumendid

euro

C 10.09.2018  для учеников 11-ых классов проводятся  занятия по предмету  «Курс руководства проектами» (“Projektijuhtimise kursus“). Курс осуществляется в рамках проекта „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“, финансируемого из  Европейского социального фонда.
Курс проводит Ольга Василевич.
Время занятий:
11.a/11.b kl
Чт. 14.05 -15.25
Цель курса: познакомить учеников с основными принципами написания проектов, дать знания о формах финансирования различных программ и возможностях подачи  ходатайства.
ПОСЕЩЕНИЕ КУРСА ОБЯЗАТЕЛЬНО!


PROJEKTIJUHTIMISE KURSUS
Alates 10.09.2018 toimuvad 11. klasside õpilaste jaoks projektijuhtimise kursuse tunnid. Kursus viiakse läbi projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“. Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Tunde annab Olga Vassilevitš.
Kursuse toimumise aeg:
11.a/11.b kl
N. 14.05 -15.25
Kursuse läbiviimise eesmärk: anda Narva Täiskasvanute Kooli õpilastele teadmisi projekti tsüklist ning tutvustada olulisemaid põhimõtteid, kuidas kirjutada projekti, anda teadmisi erinevate programmide rahastamise vormidest ja taotlusvõimalustest ja luua eeldusi nende kasutamiseks reaalses elus.
KOOLITUSEL OSALEMINE ON KOHUSTUSLIK

euro

C 10.09.2018  для учеников 11-ых классов проводятся  занятия по предмету  «Курс развития ключевых компетенций»  (“Võtmepädevuste arendamise kursus“). Курс осуществляется в рамках проекта „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“, финансируемого из  Европейского социального фонда.
Курс проводит психолог Ольга Василевич.
Время занятий:
11.a/11.b kl
Пн. 14.05 -15.25
Цель курса: развитие ключевых компетенций (способность к обучению, социальная компетенция, компетентность в сфере инфотехнологий, инициативность и предприимчивость) учеников Нарвской Школы для взрослых.
ПОСЕЩЕНИЕ КУРСА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

VÕTMEPÄDEVUSTE ARENDAMISE KURSUS
Alates 10.09.2018 toimuvad 11. klasside õpilaste jaoks võtmepädevuste arendamise kursuse tunnid. Kursus viiakse läbi projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“. Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Tunde annab psühholoog Olga Vassilevitš.
Kursuse toimumise aeg:
11.a/11.b kl
E. 14.05 -15.25
Kursuse läbiviimise eesmärgiks on Narva Täiskasvanute kooli õpilaste prioriteetsete võtmepädevuste (õppimisoskus, sotsiaalsed oskused, digipädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus) arendamine.
KOOLITUSEL OSALEMINE ON KOHUSTUSLIK
vasilevits

euro

C 10.09.2018  для учащихся 10-ых классов проводятся занятия по предмету “Psühholoogiline motivatsioonikoolitus“ (Психологический мотивационный курс). Курс осуществляется в рамках проекта „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“, финансируемого из  Европейского социального фонда.
Курс проводит психолог Марина Салонникова.
Время занятий:
10.a  klass   Пн., Ср. 14.10 -14.55
10.b klass    Вт., Чт. 14.35- 15.20
Цель курса: дать возможность ученикам Нарвской Школы для взрослых раскрыть свой потенциал, повысить личную мотивацию и пробудить желание учиться.
ПОСЕЩЕНИЕ КУРСА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

PSÜHHOLOOGILINE MOTIVATSIOONIKOOLITUS
Alates 10.09.2018 10. klasside õpilaste jaoks toimuvad psühholoogilise motivatsioonikoolituse tunnid. Koolitus viiakse läbi projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“. Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Tunde annab psühholoog Marina Salonnikova.
Koolituse toimumise aeg:
10.a  klass E, K  14.10 -14.55    
10.b klassT, N  14.35- 15.20
Koolituse eesmärk: anda Narva Täiskasvanute Kooli õpilastele võimalus leida oma potentsiaal ja isiklik motivatsioon, tõsta õpimotivatsiooni ja -huvi.
KOOLITUSEL OSALEMINE ON KOHUSTUSLIK!