Eksamid

2018/2019. õa riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;
4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
5) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
6) matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.

 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.


Prindi   Admini e-post