K Ä S K K I R I

NARVA LINNAVALITSUSE KULTUURIOSAKOND

NARVA TÄISKASVANUTE KOOL

Narva                                                                                        21.02.2022. a   nr 1.1-7/11P

õppenõukogu läbiviimise kohta

Läbi viia õppenõukogu № 10 22.02.2022.a järgmise päevakorraga:

  1. Otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane.

Alus: Haridus-ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Läbiviimise koht: ruum nr 2

Algus: 14.00

Jelena Kavrus
Direktor