K Ä S K K I R I

NARVA LINNAVALITSUSE KULTUURIOSAKOND

NARVA TÄISKASVANUTE KOOL

Narva                                                                                        31.03.2022. a   nr 1.1-7/12P

õppenõukogu läbiviimise kohta

Läbi viia õppenõukogu № 12 01.04.2022.a järgmise päevakorraga:

  1.  Kooli holekogu esindajate nimetamine.

Alus: Haridus-ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 "Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord".

Läbiviimise koht: ruum nr 2

Algus: 14.00

Jelena Kavrus
Direktor