UUED AMETID: ÕPILASTE TUGIISIK, PSÜHHOLOOG, HARIDUSTEHNOLOOG, TEAVITUSSPETSIALIST, KLASSIVÄLISE ÕPPETEGEVUSE NÕUSTAJA, PROJEKTIPÕHISE ÕPPE KOORDINAATOR.

euro

Alates septembrist 2018 on Narva Täiskasvanute Koolis kuus uut ametikohta: Marina Salonnikova on õpilaste tugiisik ja psühholoog, Aleksandr Tatšilin -  haridustehnoloog, Sergei Gruševski – teavitusspetsialist, Marjana Baškirova – klassivälise õppetegevuse nõustaja, Olga Vassilevitš – projektipõhise õppe koordinaator.
Marina Salonnikova ülesanne on abistada ja nõustada õpilasi. Temaga saab arutada võimaluste ja valikute üle, kuidas paremini sättida õppimist töö ja pere kõrvale, et kool pooleli ei jääks.
Aleksandr Tatšilin abistab õpetajaid ja õpilasi järjest kasvava e-õppe võimaluste kasutamisel.
Sergei Gruševski tegeleb Narva Täiskasvanute Kooli tegevuse tutvustamisega erinevate asutuste klientidele (Eesti Töötukassa, Narva Sotsiaalabi Amet, Noorte Tugila jms) ja ettevõtete personalile. Teavitusspetsialisti ülesandeks on põhi- ja keskhariduseta inimeste leidmine ja kooli meelitamine.
Marjana Baškirova ülesandeks on õpitoa tegevuste koordineerimine ja õppekavades ning kooli õppekorraldust puudutavates küsimustes õpilaste informeerituse ja orienteerumise tagamine.
Olga Vassilevitš ülesandeks on projektijuhtimise ja võtmepädevuste arendamise kursuste  kavandamine ja läbiviimine ning kooli projektide kirjutamine (koostamine), käivitamine ja juhtimine.
Kontaktandmed leiab kooli töötajate andmetest (personal).
Ametid on seotud kooli osalemisega projektis "Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II", mis kestab kaks aastat 01.09.2018 – 31.08.2020. Projekti toetati Euroopa Sotsiaalfondist.


Prindi   Admini e-post