NARVA TÄISKASVANUTE KOOL OSALEB PROJEKTIS “TEISEL RINGIL TARGAKS IDA-VIRUMAAL” 01.08.2016 – 31.07.2018

euro

Narva Täiskasvanute Kooli projekt “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal”, mille eesmärgiks on jõuda haridustee katkestanud täiskasvanuteni ning toetada neid õpingute edukal lõpetamisel põhi- või üldkeskhariduses, sai toetust Euroopa sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine” tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine” taotlusvoorus.
Narva Täiskasvanute Kooli projekti “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal” põhieesmärgid on Narva Täiskasvanute Kooli õppijate ja kooli lõpetajate arvu suurendamine 25 % võrra ning õpingu katkestamiste vähendamine kuni 25%. Projekti tulemusena töötatakse välja ja testitakse uus mudel õppetöö õppijakeskseks ja paindlikumaks muutmiseks. Projekti raames toimub uute tugiteenuste ja kursuste väljatöötamine, e-keskkonna loomine.


Prindi   Admini e-post