PROJEKTI „TEISEL RINGIL TARGAKS“ RAAMES TOIMUVAD ÜRITUSED

euro

AVATUD ÕPPETEGEVUS UUTE ÕPPIJATE MEELITAMISEKS JA KOOLI MAINE TÕSTMISEKS PIIRKONNA ELANIKE SEAS
14. – 21. oktoobril toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕN-i raames toimub erinevates Eestimaa paikades arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi.
Rohkem infot TÕN 16 kohta leiad siit http://www.andras.ee/client/default.asp?wa_id=1699&wa_id_key


17.10.2016 kell 16.00 Narva Täiskasvanute Koolis TÕN-i ja projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ raames toimub ringlaud teemal „Täiskasvanute õppimisvõimalused
Üritusest võtavad osa Eesti Töötukassa, õppenõustamis- ja karjääriteenuseid pakkuva keskuse „Rajaleidja“, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse, MTÜ Uus Sild, OÜ Sotsiaalne Õppekeskus, учебного ценра WestWeld Consult OÜ ja Narva Täiskasvanute Kooli esindajad.
Üritus toimub vene keeles. Osalemine ürituses on kõigile tasuta.

ÕPIOSKUSI ARENDAV KOOLITUS
16.09.; 23.09.; 30.09; 07.10; 14.10 toimub VitaTiim hoones (Tuleviku 7, I korrus) õpioskusi arendav koolitus õpilastele. Täpne jakava asub siin.


Prindi   Admini e-post