КУРС РАЗВИТИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

euro

C 10.09.2018  для учеников 11-ых классов проводятся  занятия по предмету  «Курс развития ключевых компетенций»  (“Võtmepädevuste arendamise kursus“). Курс осуществляется в рамках проекта „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“, финансируемого из  Европейского социального фонда.
Курс проводит психолог Ольга Василевич.
Время занятий:
11.a/11.b kl
Пн. 14.05 -15.25
Цель курса: развитие ключевых компетенций (способность к обучению, социальная компетенция, компетентность в сфере инфотехнологий, инициативность и предприимчивость) учеников Нарвской Школы для взрослых.
ПОСЕЩЕНИЕ КУРСА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

VÕTMEPÄDEVUSTE ARENDAMISE KURSUS
Alates 10.09.2018 toimuvad 11. klasside õpilaste jaoks võtmepädevuste arendamise kursuse tunnid. Kursus viiakse läbi projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“. Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Tunde annab psühholoog Olga Vassilevitš.
Kursuse toimumise aeg:
11.a/11.b kl
E. 14.05 -15.25
Kursuse läbiviimise eesmärgiks on Narva Täiskasvanute kooli õpilaste prioriteetsete võtmepädevuste (õppimisoskus, sotsiaalsed oskused, digipädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus) arendamine.
KOOLITUSEL OSALEMINE ON KOHUSTUSLIK
vasilevits

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МОТИВАЦИОННЫЙ КУРС

euro

C 10.09.2018  для учащихся 10-ых классов проводятся занятия по предмету “Psühholoogiline motivatsioonikoolitus“ (Психологический мотивационный курс). Курс осуществляется в рамках проекта „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“, финансируемого из  Европейского социального фонда.
Курс проводит психолог Марина Салонникова.
Время занятий:
10.a  klass   Пн., Ср. 14.10 -14.55
10.b klass    Вт., Чт. 14.35- 15.20
Цель курса: дать возможность ученикам Нарвской Школы для взрослых раскрыть свой потенциал, повысить личную мотивацию и пробудить желание учиться.
ПОСЕЩЕНИЕ КУРСА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

PSÜHHOLOOGILINE MOTIVATSIOONIKOOLITUS
Alates 10.09.2018 10. klasside õpilaste jaoks toimuvad psühholoogilise motivatsioonikoolituse tunnid. Koolitus viiakse läbi projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II“. Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.
Tunde annab psühholoog Marina Salonnikova.
Koolituse toimumise aeg:
10.a  klass E, K  14.10 -14.55    
10.b klassT, N  14.35- 15.20
Koolituse eesmärk: anda Narva Täiskasvanute Kooli õpilastele võimalus leida oma potentsiaal ja isiklik motivatsioon, tõsta õpimotivatsiooni ja -huvi.
KOOLITUSEL OSALEMINE ON KOHUSTUSLIK!

UUED AMETID: ÕPILASTE TUGIISIK, PSÜHHOLOOG, HARIDUSTEHNOLOOG, TEAVITUSSPETSIALIST, KLASSIVÄLISE ÕPPETEGEVUSE NÕUSTAJA, PROJEKTIPÕHISE ÕPPE KOORDINAATOR.

euro

Alates septembrist 2018 on Narva Täiskasvanute Koolis kuus uut ametikohta: Marina Salonnikova on õpilaste tugiisik ja psühholoog, Aleksandr Tatšilin -  haridustehnoloog, Sergei Gruševski – teavitusspetsialist, Marjana Baškirova – klassivälise õppetegevuse nõustaja, Olga Vassilevitš – projektipõhise õppe koordinaator.
Marina Salonnikova ülesanne on abistada ja nõustada õpilasi. Temaga saab arutada võimaluste ja valikute üle, kuidas paremini sättida õppimist töö ja pere kõrvale, et kool pooleli ei jääks.
Aleksandr Tatšilin abistab õpetajaid ja õpilasi järjest kasvava e-õppe võimaluste kasutamisel.
Sergei Gruševski tegeleb Narva Täiskasvanute Kooli tegevuse tutvustamisega erinevate asutuste klientidele (Eesti Töötukassa, Narva Sotsiaalabi Amet, Noorte Tugila jms) ja ettevõtete personalile. Teavitusspetsialisti ülesandeks on põhi- ja keskhariduseta inimeste leidmine ja kooli meelitamine.
Marjana Baškirova ülesandeks on õpitoa tegevuste koordineerimine ja õppekavades ning kooli õppekorraldust puudutavates küsimustes õpilaste informeerituse ja orienteerumise tagamine.
Olga Vassilevitš ülesandeks on projektijuhtimise ja võtmepädevuste arendamise kursuste  kavandamine ja läbiviimine ning kooli projektide kirjutamine (koostamine), käivitamine ja juhtimine.
Kontaktandmed leiab kooli töötajate andmetest (personal).
Ametid on seotud kooli osalemisega projektis "Teisel ringil targaks Ida-Virumaal II", mis kestab kaks aastat 01.09.2018 – 31.08.2020. Projekti toetati Euroopa Sotsiaalfondist.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.