JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE

Terviseameti andmetel on teil olnud lähikontakt isikuga, kellel on laboratoorselt ja/või arsti kinnitatud koroonaviirus SARS-CoV-2.

Kõik haigestunud isikuga lähikontaktis olnud inimesed peavad jääma koju eneseisolatsiooni. Eelpool toodu kehtib ka olukorras, kus koroonaviirusega kokkupuude on toimunud ümbritseva keskkonna (saastunud pinnad, hooned jne) kaudu. Tulenevalt COVID-19 nakkushaiguse maksimaalsest peiteperioodist palume

Teil viibida kodus 14 päeva alates lähikontaktist (või kuni 10. päeval tehtud SARS-CoV-2 PCR negatiivse analüüsi tulemuse selgumiseni) ning jälgida oma tervislikku seisundit. Teavitage esimesel võimalusel oma perearsti enda kokkupuutest COVID-19 haigestunuga. Terviseseisundi halvenemisel teavitage taaskord oma perearsti ning järgige edasisi perearsti juhiseid.

JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ЗАРАЖЁННЫМ COVID-19