Dokumendid

Narva Täiskasvanute Kooli hankekord

2021.-2022. õppeaasta
Narva Täiskasvanute Kooli üldtööplaan (2021/2022. õa)
Narva Täiskasvanute Kooli tööplaanid (09.2021.a; 10.2021.a; 11.2021.a; 12.2021.a; 01.2022.a; 02.2022.a; 03.2022.a; 04.2022.a; 05.2021.a; 06.2021.a)
Narva Täiskasvanute Kooli päevakava

Eestvedamine ja juhtimine

Personali juhtimine

Koostöö huvigruppidega

Ressurssi juhtimine

Õppe- ja kasvatusprotsess