Dokumendid

Narva Täiskasvanute Kooli hankekord

2020.-2021. õppeaasta
Narva Täiskasvanute Kooli üldtööplaan (2020/2021. õa)
Narva Täiskasvanute Kooli tööplaanid (09.2020.a; 10.2020.a; 11.2020.a; 12.2020.a; 01.2021.a; 02.2021.a; 03.2021.a; 04.2021.a; 05.2021.a; 06.2021.a)
Narva Täiskasvanute Kooli päevakava

Eestvedamine ja juhtimine

Personali juhtimine

Koostöö huvigruppidega

Ressurssi juhtimine

Õppe- ja kasvatusprotsess