Dokumendid

Narva Täiskasvanute Kooli hankekord

2019.-2020. õppeaasta
Narva Täiskasvanute Kooli üldtööplaan (2019/2020. õa)
Narva Täiskasvanute Kooli tööplaanid (09.2019.a; 10.2019.a; 11.2019.a; 12.2019.a; 01.2020.a; 02.2020.a; 03.2020.a; 04.2020.a; 05.2020.a; 06.2020.a)

Eestvedamine ja juhtimine

Personali juhtimine

  • Töökorralduse reeglid

Koostöö huvigruppidega

Ressurssi juhtimine

Õppe- ja kasvatusprotsess