Полезные ссылки

Eesti keel

EFANT http://www.efant.ee
Eesti keele süntesaator http://www.filosoft.ee/gene_et
FiloSoft http://www.filosoft.ee
Keeleveeb http://www.keeleveeb.ee
[EVS] Eesti-vene sõnaraamat http://www.eki.ee/dict/evs

Õppematerjalid, metoodika, õpetamine
e-Õppe Arenduskeskuse Moodle https://moodle.e-ope.ee
LAK-õpe http://lak-ope.ee
WIRIS - veebipõhine arvutialgebra süsteem http://www.wiris.ee
Sheppard Software http://www.sheppardsoftware.com
Tiigrihüppe Sihtasutus http://www.innovatsioonikeskus.ee/et
Kursused TeachPro online http://teachpro.ru
Klassiõpetajate virtuaalne kogukond http://klop.edu.ee
Koolielu http://www.koolielu.ee
Tartu Ülikool Teaduskool http://www.teaduskool.ut.ee
Õpetajate leht http://www.opleht.ee

Õppekeskkonnad
e-Õppe Arenduskeskuse Moodle https://moodle.e-ope.ee
Õppekeskkond MIKSIKE http://www.miksike.ee
VIKO õppekeskkond http://viko.edu.ee
WebCT õppekeskkond http://www.webct.com
Programmid tunniplaanide koostamise jaoks
asc TimeTables http://www.asctimetables.com
Kooli tunniplaani koostamise programm. Ekspress-tunniplaan http://psbatishev.narod.ru/raspis.htm
Kooli tunniplaani koostamise programm. "Rektor 3" http://www.rector.spb.ru
Kooli tunniplaani koostamise programm "NIKA" http://www.nikasoft.ru/nikasoft.html 

Narva koolid
Narva Täiskasvanute Kool http://www.ntk.edu.ee
Narva Soldino Gümnaasium http://www.soldino.edu.ee
Narva Eesti Gümnaasium http://www.neg.edu.ee
Narva Kesklinna Gümnaasium http://www.kesklinna.edu.ee
Vanalinna Riigikool http://www.nvrk.edu.ee
Narva Kreenholmi Gümnaasium http://www.kreenholmi.edu.ee
Narva Paju Kool http://www.paju.edu.ee
Narva Pähklimäe Gümnaasium http://www.pahklimae.edu.ee
Narva Humanitaargümnaasium http://www.narvahg.edu.ee
Narva 6.Keskkool http://www.narva6.edu.ee
Narva Peetri Kool http://www.peetrikool.edu.ee
Narva Laste Loomemaja http://www.nll.ee
Narva Noortekeskus http://www.noortek.ee
Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus "Gagarin" http://www.gagarin.ee
Narva Koorikool http://nkkl.ee
Kunsti stuudio "STUPENI" http://www.hot.ee/stupeni
Noorem Meremeeste klub http://www.nnmk.ee  

Riigiasutused
Eesti Hariduse Infosüstem http://www.ehis.ee
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus http://www.ekk.edu.ee
Eesti Haridusministeerium http://www.hm.ee
Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium http://www.sm.ee
Riigi Teataja - elektrooniline andmekogu http://www.riigiteataja.ee
ERIK Registrite ja Infosüsteemide Keskus http://www.ametlikudteadaanded.ee
ESTLEX õigusinfosüsteem http://www.estlex.com
The Estonian Ministry of Economic Affairs http://www.mkm.ee
The Estonian Ministry of Finance http://www.fin.ee
Estonian Statistical Board http://www.stat.ee
Estonian Institute of Future Research http://www.eti.ee


Печать   E-mail